Nyttodjur mot ohyra – Biologisk bekämpning

Nyttoinsekter för Effektiv Skadedjurskontroll: Beställ de mest efterfrågade nyttoinsekterna direkt från oss online. Nematoder för bekämpning av sorgmyggor, Oriusbaggar mot trips och andra skadedjur, samt tripsrovkvalster i bekväma påsar som enkelt kan hängas upp. Tripsrovkvalster är polyfaga och kan därmed konsumera olika skadedjur samt överleva på pollen.

Användning Inomhus och i Växthus: Nyttoinsekter är inte bara idealiska för inomhusodling utan kan också med framgång användas i växthus. Övervaka noga temperaturen i växthuset för att optimera deras effektivitet.

Utforska vårt breda sortiment och skapa en balanserad och hälsosam miljö för dina växter. Välkommen till Coleus Dream by Cinderella – din pålitliga partner för en grönare och mer hållbar odling!

Vanlig ohyra som palettblad kan drabbas av:

 • Bladlöss
 • Mjöllus
 • Sorgmygga 
 • Spinnkvalster
 • Trips
 • Ullöss

För att på bästa sätt undvika spridning av ohyra är förebyggande till stor hjälp. Det kan vara svårt att upptäcka ohyra i tid. För att undvika smittspridning tänk på att

 • Granska nyinköpta sticklingar och håll karantän! Minst 2 veckor. Kontrollera dagligen
 • Avvakta med att så köpta frön som är nyskördade.
 • Sätt ut förebyggande klisterlappar.
 • Sprid gärna ut nyttodjur som arbetar förebyggande.
 • Kontrollera plantorna regelbundet.
 • Häng upp påsar med Tripsrovkvalster samt klisterlappar under sommarperiod.
Nyttodjur
 

Tripstovkvalster har även en god effekt mot dvärg- och toppskottskvalster.

 

För Effektiv Tripskontroll – Använd Tripsrovkvalster Från Coleus.nu!

För att säkerställa en hälsosam och skadedjursfri odling är det viktigt att ta itu med tripsangrepp tidigt och på ett effektivt sätt. Våra tripsrovkvalster är en naturlig och hållbar lösning för att bekämpa dessa skadedjur och hålla din växtmiljö i optimalt skick.

Så Använder Du Tripsrovkvalster: Våra tripsrovkvalster levereras i praktiska påsar som enkelt hängs upp i växterna på sido grenar eller bladstjälkar. Varje påse har redan förgjorda hål, så det är ingen anledning att göra fler. Under de kommande 4-6 veckorna kommer tripsrovkvalstren dagligen att ta sig ut ur påsen och aktivt söka efter larver av trips att livnära sig på.

Optimala Förhållanden för Bästa Resultat: För att säkerställa en optimal effekt är det fördelaktigt att hänga upp påsarna tidigt, vanligtvis i juni/juli i växthus, innan tripsangreppet blir för omfattande. Viktigt är att hålla en hög luftfuktighet omkring växterna, särskilt i säsongens tidiga skede när plantorna är små.

Om tripsrovkvalstren inte hittar tripslarver kan de överleva genom att äta andra kvalster och pollen. Det är viktigt att notera att dessa kvalster är mest effektiva mot ljusa trips och kan vara mindre verksamma mot mörka tropiska tripsarter, som ofta finns i tropiska krukväxter. För dessa fall rekommenderar vi användning av Orius-baggar istället.

När och Hur Använder Du Tripsrovkvalster:

 • Vid etablerade tripsangrepp, överväg att använda Orius-baggar för bättre resultat.
 • När angreppet är under kontroll, fortsätt använda påsar med tripsrovkvalster för att förhindra återkommande angrepp.
 • Tripsrovkvalster kan även användas mot dvärg- och toppskottskvalster för en omfattande skadedjurskontroll.

För att säkerställa en blomstrande och hälsosam odling, välj våra tripsrovkvalster och skapa en balanserad miljö för dina växter. Beställ idag från Coleus.nu och ta det första steget mot en skadedjursfri framtid!

 
 
 
 
Bladlöss

Nyttodjur mot bladlöss

Bladlusgallmyggan    

(Aphidoletes aphidimyza)
I blandningen finns puppor av gallmygga. Ur pupporna kläcks vuxna gallmyggor som flyger ut och finner kolonier med bladlöss, där de lägger röda små ägg. När äggen kläcks kommer det ur en rödaktig larv (ca 5 mm lång). Den är ett riktigt rovdjur som dödar och suger ut massa bladlöss. Efter ca en vecka förpuppar den sig i jorden, där den ligger i 14 dagar, och så fortsätter en ny cykel av gallmyggor.  

Bladlusparasitstekeln 
(Aphidius colemani)
Parasitstekeln levereras som en blandning av kokonger och vuxna parasitsteklar. Parasitsteklen letar efter bladlöss och lägger ägg inuti dem. Efter några dagar dör bladlusen och efter ca 10 dagar sväller den upp och blir till en grå-brun kokon, som blir fastsittande på växten. Det påminner nästan om papier-maché. Efter ca 2 veckor gnager sig en ny parasitstekel ut genom kokonen och är klar att finna nya bladlöss. 

vita flygare

Nyttodjur mot Mjöllus ” Vita flygare ”

Mjöllusparasitstekeln (Encarsia formosa) 

Parasitstekeln (Encarsia formosa) är ca. 1 mm. och är gul och svart till färgen. De levereras som puppor klistrade på ett kort. Dessa puppor kallas ”black scales”och under den första veckan, kläcks pupporna genom att parasitsteklarna gnager sig ut genom ett litet hål.

Den kläckta parasitstekeln letar aktivt efter larver av ”vita flygare” att parasitera. Äggen lägger de inuti värdlarverna (som är vita). Efter ca. 14 dagar svartnar dessa parasiterade larver. Efter ytterligare ca. 14 dagar kläcks på nytt vuxna parasitsteklar ut ur pupparierna.

Encarsia formosa lägger endast ägg i de sista larvstadierna. De dödar ej den vuxna ”vita flygaren”. Dessa kan leva upp till 4 veckor och kommer därför att flyga runt och lägga  ägg även om nyttodjursutsättning har skett. Det kan därför vara en fördel att behandla med insektssåpa innan parasitsteklarna sätts ut.

Önskvärd temperatur vid utsättning över 17°C. 

Sorgmygga

Nyttodjur mot Sorgmygga

Nematoderna 

Nematoder levereras i en mängd av 10 miljoner i en blandning av fin lera. Detta antal räcker till en yta på 5-10 m2. Nematoderna, som också kallas rundmaskar, är mikroskopiskt små. Efter utvattning av produkten, söker nematoderna sig aktivt runt i jorden sökande efter sorgmyggelarver. När en larv är funnen, infekteras den av nematoderna och dör. Den döda larven fungerar som ett ”hölje” där nematoderna kan uppföröka sig. Dessa nematoder kan endast leva av insektslarver och skadar därmed inte plantor.

Spinnkvalster
Spinnkvalster

Nyttodjur mot Spinnkvalster 

Spinnrovkvalstret (Phytoseiulus persimilis

Rovkvalsterna är 0,5 mm. långa och till färgen röd-orange.

I första hand skall rovkvalstren sättas ut efter att ett angrepp är konstaterat.

Nyttodjur mot Ullus

Ullus-nyckelpigan (Cryptolaemus)

Båda den vuxna och larverna  Ullus-nyckelpigan äter alla arter av ullus. Den vuxna nyckelpigan är ca 4 mm lång och larven är något större. Larven är mycket lik ullus-larven. Den brunsvarta vuxna nyckelpigan lägger sina ägg mellan ullössen och de kläcks efter ca 8 dagar.

Ullöss
Ullöss

Nyttodjur mot Trips

 

Skinnbaggen Orius majusculus är 3 mm lång och mycket effektiv för tripskontroll. Den äter dessutom spinn, mjöllöss och bladlöss.

Skinnbaggen (innehåller både nymfor och vuxna) sätts ut vid tidigt angrepp i växthuset. Används från april månad.

Trips Nymf
Trips Nymf

Orius VS Trips

Varukorg